Zaloguj się

Parafia Serwis Internetowy – Regulamin

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez system Parafia Serwis Internetowy (PSI) utrzymywany przez firmę Ecclesia Software Polska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ślusarczyka 2/67, NIP 517 036 20 58, REGON 180952212 zwanej dalej Firmą.

 

§2

System Parafia Serwis Internetowy to aplikacja internetowa służąca do utrzymywania indywidualnych stron internetowych poszczególnych klientów. Po rejestracji klienta (http://parafia.info.pl/rejestracja), system umożliwia stworzenie własnej strony i administrację nią za pomocą odpowiedniego panelu administratora.

 

§3

Po upływie jednego miesiąca od pierwszej rejestracji kończy się okres darmowego dostępu do serwisu PSI. W celu przedłużenia dostępu, użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto firmy w wysokości podanej w cenniku dostępnym na stronie http://parafia.info.pl/cennik.

 

§ 4

Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu PSI w przypadku wykrycia wady lub usterki. W celu złożenia reklamacji należy wysłać wiadomość na adres e-mail podany w zakładce kontakt z dokładnym opisem usterki i decyzją o rezygnacji. W sytuacji uznania reklamacji, Firma zwróci klientowi kwotę w wartości równej opłacie rocznej pomnożonej przez współczynnik n/12, gdzie n jest liczbą miesięcy, która pozostała do zakończenia rocznego okresu dostępu do serwisu PSI.

 

§ 5

Firma oferuje następujące formy płatności:

 

a) za pobraniem

b) przelewem na rachunek: 91 1140 2017 0000 4602 1300 3800 (Multibank)

c) przez płatności online za pośrednictwem PayU poprzez sekcję Płatności Online dostępną w panelu administracyjnym serwisu PSI.

 

Opłaty przyjmowane są w złotówkach.

§6

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Firmy wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

§7

Uwagi, reklamacje i pytania prosimy kierować na adres:

 

Ecclesia Software Polska s.c.

ul. Ślusarczyka 2/67

35-510 Rzeszów

 

e-mail:

tel.: 17 863 54 44 lub 501 48 60 41

Skype: es.net.pl