Zaloguj się

Dodawanie nowych elementów

W panelu administracyjnym pojawiła się nowa opcja, za pomocą której można dodawać własne elementy do bocznych obszarów.
Dodawanie nowych elementów:
1. W lewym menu panelu administracyjnego należy kliknąć kategorie „Układ elementów”.
2. Kliknięcie na przycisk „+ Dodaj nowy element”, w oknie „Nowy element” umieszczonym w prawym górnym rogu spowoduje otworzenie formularza w którym jest możliwość nazwać nagłówek oraz wprowadzić treść. Do dyspozycji jest edytor wizualny oraz edytor tekstowy za pomocą którego można dodać kod html, javascript lub obiekty takie jak mapy czy też wtyczki społecznościowe.
3. Następnie utworzony element należy przeciągnąć metodą chwyć i upuść do lewego lub prawego panelu. Od tej chwili element jest widoczny na stronie.