Zaloguj się

Przedłużenie abonamentu on-line

W serwisie PSI możliwe jest przedłużenie abonamentu poprzez płatność internetową bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego. W tym celu, należy odnaleźć w menu sekcję Płatności, a następnie wybierać opcję Przedłużenie abonamentu (1).

W prawym górnym rogu zakładki wyświetlane są informacje o stanie naszego konta, tj.: data ważności, ilość dni pozostałych do wygaśnięcia konta oraz aktualny pakiet (3).

Po prawej stronie zakładki Opcje płatności znajduje się formularz za pomocą którego można dokonać przedłużenia abonamentu za pomocą płatności on-line.

Aby dokonać płatności należy wykonać następujące czynności:

  • wybrać odpowiednią opcję (np. Przedłuż abonament o 3 miesiące),
  • sprawdzić poprawność wyświetlonego poniżej formularza (dokonać ewentualnych korekt)
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę PayU” znajdujący się poniżej (2).

Następnie, wyświetlona zostanie strona wyboru banku, na której należy wskazać odpowiedni bank poprzez kliknięcie jego logotypu.

Po zalogowaniu do systemu banku i dokonaniu płatności następuje powrót do panelu administracyjengo. Jeżeli płatność została przeprowadzona poprawnie, wówczas wyświetlona zostanie następująca informacja:

W przeciwnym wypadku, np. przypadku błędu, wyświetlona zostanie informacja:

Po powrocie do panelu administracyjnego PSI, w  zakładce Historia płatności, pojawi się wpis zawierający informacje o statusie płatności. Status (płatność) nowa, oznacza to, że system zarejestrował rozpoczęcie procesu płatności i należy odczekać od kilku do kilkunastu minut na potwierdzenie, po którym nastąpi przedłużenie ważności abonamentu lub zmiana pakietu.

Po otrzymaniu potwierdzenia od systemu płatności PayU, status płatności zmieni się na płatność odebrana -zakończona.

Status anulowana pojawi się jeżeli po określonej liczbie dni od utworzenia lub rozpoczęcia płatności nie zostanie ona rozliczona.